Betekenis nembutsu

U bent uitgenodigd op de cursus Betekenis van nembutsu.

Betekenis van nembutsu (B1)
lesgever: Fons Martens

datum: zaterdag 27 februari 2016

lestijd: van 10 tot 12:30 uur

prijs: € 8,-
Betekenis van nembutsu (B1)
lesgever: Fons Martens

datum: zaterdag 27 februari 2016

lestijd: van 10 tot 12:30 uur

prijs: € 8,-

Inhoud

Als je je vrienden, buren of collega’s vertelt betrokken te zijn bij de Boeddha en zijn raadgevingen, bekijken ze je vaak als een raar iemand. Als je dan zegt dat je bij een Shin-groep bent, moet je wel dubbel raar zijn. Immers: Shinboeddhisten zijn geen monniken, maar leken; zij hebben geen kloosters waar ze gedurende een aantal jaren studeren; zij hebben geen formele meditaties om tot inzicht te komen, noch hoor je ze mantra’s reciteren. Kortom: je ziet het er niet aan dat ze boeddhist zijn… En toch, Shin is een volwaardige vorm van boeddhisme – dat kan je zelf ervaren van zodra je er meer van te weten komt.

De nembutsu is een belangrijk begrip binnen Shin. Het sluit nauw aan bij het typische Mahayana-denken van Nagarjuna omtrent de niet-tweeheid: er is geen essentieel verschil tussen de lijdenswereld (samsara) en de verlichting (nirvana). Noch tussen het subject (Namo, het “ik”) en het object (Amida Butsu, het “andere”) – als we deze gedachtegang durven doortrekken. Terwijl de nembutsu voordien als een scholastieke probleemstelling werd opgevat, heeft onze stichter Shinran Shonin dankzij zijn leraar Honen de praktische betekenis ervan kunnen inzien en aan ons verduidelijken.

Tijdens deze cursus komen volgende vragen aan bod: Wat houdt de nembutsu in? We omschrijven de zes Japanse tekens 南無阿弥陀佛 of Namo Amida Butsu vanuit verscheidene standpunten. Welke is zijn relatie met andere boeddhistische scholen? Immers, hij is al terug te vinden in oude Pali teksten en in de Indische begroeting namaste… Welke plaats kan hij krijgen in het leven van een (Shin-)boeddhist? Wat kan hij betekenen voor ieder van ons?

Want daarom gaat het: de leer (h)erkennen in het hier en nu, in je eigen dagelijkse leven!

Inschrijving & betaling

Graag inschrijving vooraf via onderstaand formulier
en betaling van € 8,- via rekening nr IBAN: BE53 5230 8022 6553, BIC: TRIOBEBB van Centrum voor Shin-Boeddhisme vzw, Pretoriastraat 68 te 2600 Berchem.

Ja, ik wil me inschrijven voor de cursus Betekenis nembutsu (B1).